Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5978
Title: Зошит на друкованій основі "Сонячна" дитина" як засіб підготовки майбутніх фахівців до корекційної роботи з дітьми з синдромом Дауна
Other Titles: Тетрадь на печатной основе "Солнечный" ребенок" как средство подготовки будущих специалистов к коррекционной работе с детьми с синдромом Дауна
Notebook on a printed basis "Sunny" child "as a means of training future specialists for correctional work with children with Down syndrome
Authors: Бойчук, Ю. Д.
Казачінер, О. С.
Казачинер, Е. С.
Boychuk, Yu.
Kazachiner, O.
Keywords: діти із синдромом Дауна
генетичні порушення
порушення розвитку
корекційна робота з дітьми
інклюзивна освіта
педагогічна реабілітація
спеціальна освіта
дети с синдромом Дауна
генетические нарушения
нарушение развития
коррекционная работа с детьми
инклюзивное образование
педагогическая реабилитация
специальное образование
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Бойчук Ю. Д. Зошит на друкованій основі "Сонячна" дитина" як засіб підготовки майбутніх фахівців до корекційної роботи з дітьми з синдромом Дауна / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф., Тернопіль, 8 квіт. 2021 р. / Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – С. 20–24.
Abstract: Зошит на друкованій основі «Сонячна дитина» має теоретичну та практичну значущість для підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти і може використовуватися як під час базової, так і під час поглибленої підготовки майбутніх та працюючих фахівців, оскільки сприятиме розвитку професійної ерудиції здобувачів освіти, підвищенню рівня їх обізнаності зі змістом синдрому Дауна як генетичного порушення. Тетрадь на печатной основе «Солнечная ребенок» имеет теоретическую и практическую значимость для подготовки будущих специалистов в области специального и инклюзивного образования и может использоваться как при базовой, так и во время углубленной подготовки будущих и работающих специалистов, поскольку будет способствовать развитию профессиональной эрудиции соискателей образования, повышению уровня их осведомленности с содержанием синдрома Дауна как генетического нарушения. The notebook on the printed basis "Sunny Child" has theoretical and practical significance for the training of future specialists in the field of special and inclusive education and can be used both in basic and during in-depth training of future and working specialists, since it will contribute to the development of professional erudition of applicants for education, raising their awareness of the content of Down syndrome as a genetic disorder.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5978
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології
Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_Boichuk_Kazachiner.pdf241.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.