Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5973
Title: Використаня комп’ютерних технологій у системі вищої музичної освіти
Other Titles: Использование компьютерных технологий в системе высшего музыкального образования
The use of computer technology in the system of higher music education
Authors: Ван, Ціхуей
Май, Вень
Ян, Ян
Ван, Цихуей
Van, Tsikhuei
Mai, Ven
Yan, Yan
Keywords: комп’ютерні технології
вища музична освіта
освітній процес
аспірантські роботи
компьютерные технологии
высшее музыкальное образование
образовательный процесс
аспирантские работы
computer technologies
higher music education
educational process
postgraduate works
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Ван Ціхуей. Використаня комп’ютерних технологій у системі вищої музичної освіти / Ван Ціхуей, Май Вень, Ян Ян // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 188–191.
Abstract: У публікації визначено роль комп’ютерних технологій у сучасній системі вищої музичної освіти. Проаналізовано точки зору провідних учених щодо основних можливостей та переваг цих технологій. Окреслено організаційні заходи, які дають змогу успішно використовувати їх викладачами та здобувачами вищої музичної освіти. В публикации определена роль компьютерных технологий в современной системе высшего музыкального образования. Проанализированы точки зрения ведущих ученых по основным возможностям и преимуществам этих технологий. Определены организационные мероприятия, которые позволяют успешно использовать их преподавателями и соискателями высшего музыкального образования. The publication identifies the role of computer technology in the modern system of higher music education. The views of leading scientists on the main capabilities and benefits of these technologies are analyzed. The organizational measures that allow to use them successfully by teachers and students of higher music education are outlined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5973
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ван Ціхуей, Май Вень,Ян Ян. .pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.