Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5878
Title: Організація методичної роботи в закладах дошкільної освіти: ретроспективний аналіз
Other Titles: Организация методической работы в учреждениях дошкольного образования: ретроспективный анализ
Organization of methodical work in preschool institutions: retrospective analysis
Authors: Тарарак, Н. Г.
Tararak, N.
Keywords: методична робота
організація
діти дошкільного віку
заклади дошкільної освіти
теорія
практика
методическая работа
организация
дети дошкольного возраста
учреждения дошкольного образования
теория
практика
methodical work
organization
preschool children
preschool education institutions
theory
practice
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Citation: Тарарак Н. Г. Організація методичної роботи в закладах дошкільної освіти: ретроспективний аналіз / Н. Г. Тарарак // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 56–60.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти України, починаючи з часів Київської Русі і до 20-х років ХХ століття. Визначено освітньо-виховну роль пам’яток Київської Русі («Повчання» Володимира Мономаха дітям, збірник праць «Домострой»), відомих вітчизняних фахівців – Є. Славинецького, К. Ушинського, Є. Водовозової, А. Симонович та деяких інших у зазначену проблему. Статья посвящена актуальной проблеме организации методической работы в учреждениях дошкольного образования Украины, начиная со времен Киевской Руси и до 20-х годов ХХ века. Определена образовательно-воспитательная роль памятников Киевской Руси («Поучение» Владимира Мономаха детям, сборник трудов «Домострой»), известных отечественных специалистов – Е. Славинецкого, К. Ушинского, Е. Водовозовой, А. Симонович и других в указанной проблеме. The article is devoted to the topical problem of organization of methodical work in preschool education institutions of Ukraine, starting from the times of Kievan Rus and up to the 1920s. In particular, the contribution to this problem has been determined, both the monuments of Kievan Rus (Volodymyr Monomakh "Edification" to children, a collection of works "Domostroy") and well-known domestic experts – E. Slavynetsky, K. Ushinsky, E. Vodovozova, A. Symonovych and some others.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5878
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарарак Н. Г. .pdf781.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.