Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5855
Title: Типология женских образов в лирике Е. Евтушенко
Other Titles: Типологія жіночих образів в ліриці Є. Євтушенко
Typology of female images in the lyrics of E. Yevtushenko
Authors: Семенова, Л. В.
Semenova, L.
Keywords: женские образы
Евтушенко Е.
поэзия
аспирантские работы
жіночі образи
Євтушенко Є.
поезія
аспірантські роботи
female images
Evtushenko E.
travel
postgraduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Семенова Л. В. Типология женских образов в лирике Е. Евтушенко / Л. В. Семенова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 76.
Abstract: В статье затронута тема типологии женских образов в лирике Е. Евтушенко. У статті порушено тему типології жіночих образів в ліриці Є. Євтушенко. The article touches upon the topic of typology of female images in the lyrics of E. Yevtushenko.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5855
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семенова Л. В..pdf632.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.