Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/582
Title: ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. ХОТКЕВИЧА У ХАРКОВІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
Authors: Роман, Н. М.
Keywords: історія української культури
Г. Хоткевич
просвітницька діяльність
история украинской культуры
просветительская деятельность
history of Ukrainian culture
G. Khotkevich
educational activities
И. Хоткевич
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Роман Н. М. Просвітницька діяльність Г. Хоткевича у Харкові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 215–218.
Abstract: Досліджуючи питання розвитку традиційної культури в умовах глобалізації доречно вернутися до історичного досвіду кінця ХІХ - початку ХХ ст. Цей період виявився плідним для розвитку української національної культури, залишив по собі низку видатних талановитих діячів та багату творчу спадщину. Г. Хоткевич (1877-1938 рр.) - видатна особистість історії української культури, гордість м. Харкова. Ідеї Г. Хоткевича сьогодні не втратили своєї актуальності, його просвітницький досвід є прикладом для сучасних фахівців та аматорів, які працюють над питаннями дослідження, збереження, розвитку і популяризації національної культури в умовах глобалізації. Исследуя вопросы развития традиционной культуры в условиях глобализации уместно обратиться к историческому опыту конца XIX - начала ХХ века. Этот период оказался плодотворным для развития украинской национальной культуры, оставил после себя ряд выдающихся талантливых деятелей и богатое творческое наследие. И. Хоткевич (1877-1938 гг.) - выдающаяся личность в истории украинской культуры, гордость г. Харькова. Идеи И. Хоткевича сегодня не потеряли своей актуальности, его просветительский опыт является примером для современных специалистов и любителей, которые работают над вопросами исследования, сохранения, развития и популяризации национальной культуры в условиях глобализации.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/582
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роман Н. М.pdf120.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.