Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5723
Title: Зарубіжний досвід підтримки малого та середнього бізнесу під час пандемії
Other Titles: Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии
Foreign experience in supporting small and medium-sized businesses during a pandemic
Authors: Радченко, Ю. М.
Щебликіна, Т. А.
Радченко, Ю. М.
Щебликина, Т. А.
Radchenko, Т. А.
Shcheblikina, Yu. M.
Keywords: зарубіжний досвід
малий бізнес
середній бізнес
пандемія
економіка
коронавірус
зарубежный опыт
малый бизнес
средний бизнес
пандемия
экономика
коронавирус
foreign experience
small business
medium business
pandemic
economy
coronavirus
Issue Date: 17-Mar-2021
Publisher: Інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ,
Citation: Радченко Ю. М. Зарубіжний досвід підтримки малого та середнього бізнесу під час пандемії / Ю. М. Радченко, Т. А. Щебликіна // Особливості організації роботи закладів туристичної та готельно-ресторанної індустрії в умовах пандемії : збірник тез доп. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 17 бер. 2021р. / Харків. торгов.-економ. коледж Київ. нац.торгов.-економ. ун-ту ; [за заг. ред. Л.О. Радченко]. –Харків : Інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2021. – С. 163–168.
Abstract: Малий і середній бізнес відіграє важливу роль як в економічному, так і в соціальному плані, оскільки він дозволяє звести до мінімуму загрози економічній безпеці держави. Тому у данній статті було розкрито зарубіжний досвід підтримки малого та середнього бізнесу під час пандемії. Малый и средний бизнес играет важную роль как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку он позволяет свести к минимуму угрозы экономической безопасности государства. Поэтому в данной статье было раскрыто зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии. Small and medium-sized businesses play an important role both economically and socially, as they minimize threats to the economic security of the state. Therefore, this article reveals foreign experience in supporting small and medium-sized businesses during a pandemic.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5723
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радченко Ю. М., Щебликіна Т. А. .pdf817.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.