Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5661
Title: Substantivization of adjectives as the language phenomenon
Other Titles: Субстантивація прикметників як мовного феномену
Субстантивация прилагательных как языкового феномена
Authors: Bozhko, Y.
Божко, Ю. О.
Божко, Ю. А.
Keywords: substantiation of adjectives
linguistic phenomenon
english
субстантивація прикметників
мовний феномен
англійська мова
субстантивация прилагательных
языковой феномен
английский язык
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Bozhko Y. Substantivization of adjectives as the language phenomenon / Y. Bozhko // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків, 2020. – С. 14.
Abstract: The article analyzes the substantiation of adjectives as a linguistic phenomenon. Substantivization may be complete or incomplete. Аnd adjectives can be either wholly or only partly substantivized. У статті проаналізовано субстантивацію прикметників як мовного феномену. Субстантивація може бути повною або неповною. Прикметники можуть бути повністю або тільки частково субстантивірованними. В статье проанализирована субстантивация прилагательных как языкового феномена. Субстантивация может быть полной или неполной. Имена прилагательные могут быть полностью или только частично субстантивированными.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5661
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozhko Y. O..pdf647.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.