Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5636
Title: Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу
Other Titles: Экскурсия в начальных классах как форма организации учебного процесса
Excursion in primary school as a form of organization of the educational process
Authors: Сіроус, Т.
Cероус, Т.
Serous, Т.
Keywords: eкскурсія
початкові класи
навчальний процес
студентські роботи
экскурсия
начальные классы
учебный процесс
студенческие работы
excursion
elementary classes
educational process
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Cіроус Т. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу / Т. Сіроус // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 32.
Abstract: У даній статті розглянуто проведення екскурсії в початкових класах. Екскурсія – це форма організації навчання, яка дозволяє проводити спостереження, а також вивчення різних предметів, явищ і процесів у природних умовах. Освітньою метою екскурсії є формування в учнів уявлень або понять про об'єкти і явища природи. В данной статье рассмотрено проведение экскурсии в начальных классах. Экскурсия – это форма организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. Образовательной целью экскурсии является формирование у учащихся представлений или понятий об объектах и ​​явлениях природы. This article looks at the implementation of an excursion in primary schools. An excursion is a form of learning organisation that allows observations and the study of various objects, phenomena and processes in natural conditions. The educational purpose of the excursion is to form ideas or concepts about natural objects and phenomena.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5636
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіроус Т. .pdf405.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.