Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5452
Название: ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОФІЛЮ У КИТАЙСЬКІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
Другие названия: ПОДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРОВ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОФИЛЯ В КИТАЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
TRAINING OF MULTIMEDIA PROFILE DESIGNERS IN THE CHINESE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM
Авторы: Дай, Чжен
Dai, Zhen
Ключевые слова: професійна підготовка
дизайнерська майстерність
медіасередовище
мультимедійний дизайн
медіа-дизайн
аспірантські роботи
профессиональная подготовка
дизайнерская мастерство
медиасреда
мультимедийный дизайн
медиа-дизайн
аспирантские работы
professional training
design skills
media environment
multimedia design
media design
postgraduate work
Дата публикации: 2021
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Дай Чжен. Пдготовка дизайнерів мультимедійного профілю у китайській професійній системі освіти / Чжен Дай // Professional Art Education. – 2021. – Vol. 2, No. 1. – С. 4–11.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається професійна підготовка фахівців мультимедійного дизайну у вищих закладах освіти КНР. Здійснено спробу визначити сутність професійної компетентності фахівців з мультимедійного дизайну, що полягає в інтегральній якості особистості, яка реалізує готовність і здатність майбутнього фахівця до здійснення професійної творчої діяльності: використання комп’ютерних технологій, що дозволяють створити новий відео-арт продукт, інтерактивний об’єкт або інтерактивні цифрові твори як в рамках галузі сучасного мистецтва, так і виходячи за ці межі за допомогою ілюзії руху об’ємних і площинних зображень, а також здатність керувати інформаційними потоками у вигляді текстів, музики, анімації, графічних зображень та ін. на основі сформованих знань, умінь, навичок. Теоретично обґрунтовані психолого-педагогічні особливості та організаційно-педагогічні умови розвитку професійної підготовки фахівців мультимедійного дизайну у вищих закладах освіти мистецького профілю КНР. Проведено систематизацію, осмислення й узагальнення результатів дослідження; встановлені особливості і загальні тенденції сучасної медіагалузі та її вплив на стан розвитку професійної підготовки фахівців мультимедійного дизайну у вищих закладах освіти; окреслено характеристики медіасередовища, обґрунтовано зміст і структуру мультимедійної діяльності, виявлено її класифікацію. Уточнено сутність базових понять дослідження (професійна підготовка, мультимедійний дизайн, медіа-дизайн). Визначено доцільність головних навчальних блоків, що забезпечують активізацію творчих можливостей та професійну підготовку фахівців мультимедійного дизайну у вищих закладах освіти; розкрито суть їх складових; уточнені теоретичні висновки, визначені перспективи вивчення досліджуваної проблеми. В статье рассматривается профессиональная подготовка специалистов мультимедийного дизайна в высших учебных заведениях КНР. Предпринята попытка определить сущность профессиональной компетентности специалистов по мультимедийному дизайну, которая заключается в интегральном качестве личности, реализует готовность и способность будущего специалиста к осуществлению профессиональной творческой деятельности; использование компьютерных технологий, позволяющих создать новый видео-арт продукт, интерактивный объект или интерактивные цифровые произведения как в рамках области современного искусства, так и выходя за эти пределы с помощью иллюзии движения объемных и плоскостных изображений, а также способность управлять информационными потоками в виде текстов, музыки, анимации, графических изображений и др. на основе сложившихся знаний, умений, навыков. Теоретически обоснованы психолого-педагогические особенности и организационно-педагогические условия развития профессиональной подготовки специалистов мультимедийного дизайна в высших учебных заведениях художественного профиля КНР. Проведена систематизация, осмысление и обобщение результатов исследования; установлены особенности и общие тенденции современной медиаотрасли и ее влияние на состояние профессиональной подготовки специалистов мультимедийного дизайна в высших учебных заведениях; обозначены характеристики медиасреды, обосновано содержание и структуру мультимедийной деятельности, определена ее классификация. Уточнена сущность базовых понятий исследования (профессиональная подготовка, мультимедийный дизайн, медиа-дизайн). Определена целесообразность главных учебных блоков, обеспечивающих активизацию творческих возможностей и профессиональной подготовки специалистов мультимедийного дизайна в высших учебных заведениях; раскрыта суть их составляющих; уточнены теоретические выводы, определены перспективы изучения исследуемой проблемы.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5452
ISSN: 2709-1805 (online)
2709-1791 (print)
Располагается в коллекциях:Кафедра початкової і професійної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Дай Чжен. Підготовка дізайнерів мультімедійного профілю.pdf309.17 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.