Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5262
Title: АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Other Titles: АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ACTUALITY OF TRAINING OF FUTURE SOCIAL SPECIALISTS FOR PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
Authors: Літвиненко, Ю. С.
Литвиненко, Ю. С.
Litvynenko, Yu.
Keywords: девіантна поведінка
соціальні працівники
підлітки
магістерські роботи
девиантное поведение
социальные работники
подростки
магистерские работы
deviant behavior
social workers
teenagers
master's work
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Літвиненко Ю. С. Актуальність підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики девіантної поведінки підлітків / Ю. С. Літвиненко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 62–63.
Abstract: В статті, визначено, що проблема професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики девіантної поведінки серед підлітків у закладах загальної середньої освіти є актуальною. Обумовлено тим, що з кожним роком рівень прояву девіантної поведінки у дитячому та молодіжному середовищі значно підвищується через нестабільний соціально-економічний стан суспільного розвитку, який призводить до поширення конфліктності в суспільстві та зумовлює розповсюдження агресивності та жорстокості у середовищі підлітків. В статье определено, что проблема профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике девиантного поведения среди подростков в учреждениях общего среднего образования является актуальной. Обусловлено тем, что с каждым годом уровень проявления девиантного поведения в детской и молодежной среде значительно повышается из-за нестабильного социально-экономического положения общественного развития, приводит к распространению конфликтности в обществе, агрессивности и жестокости в среде подростков. In the article, it can be determined that the problem of professional training of future specialists in the social sphere for the prevention of deviant behavior among adolescents in general secondary education is relevant. Due to the fact that every year the level of deviant behavior in children and youth increases significantly due to the unstable socio-economic state of social development, which leads to the spread of conflict in society and causes aggression and violence among adolescents.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5262
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.