Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5116
Title: Застосування інноваційних технологій в сучасних економічних умовах
Other Titles: Применение инновационных технологий в современных экономических условиях
Application of innovative technologies in modern economic conditions
Authors: Власенко, Я. В.
Vlasenko, Ya.
Keywords: світова економіка
інноваційні технології
сучасні економічні умови
паливна криза
джерела палива та енергії
магістерські роботи
мировая экономика
инновационные технологии
современные экономические условия
топливный кризис
источники топлива и энергии
магистерские работы
world economy
innovative technologies
modern economic conditions
fuel crisis
fuel and energy sources
master's works
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Власенко Я. В. Застосування інноваційних технологій в сучасних економічних умовах / Я. В. Власенко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 152–153.
Abstract: Сучасний стан світової економіки, являє собою дуже хаотичне явище. Паливна криза привела до того, що більшість сучасних економік змінюють свій вектор. Це спонукає знаходити інші, альтернативні джерела палива та енергії. Современное состояние мировой экономики, представляет собой очень хаотичное явление. Топливный кризис привел к тому, что большинство современных экономик меняют свой вектор. Это побуждает находить другие, альтернативные источники топлива и энергии. The current state of the world economy is a very chaotic phenomenon. The fuel crisis has led most modern economies to change their vector. This encourages finding other, alternative sources of fuel and energy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5116
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.