Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5039
Title: ДОСЯГНЕННЯ НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ З ЕКОНОМІКИ У 2018, 2019 РОКАХ
Other Titles: ДОСТИЖЕНИЯ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ В 2018, 2019 ГОДАХ
ACHIEVEMENTS OF NOBEL LAUREATES IN ECONOMICS In 2018, 2019
Authors: Удовиченко, Д. О.
Удовиченко, Д. А.
Udovychenko, D.
Keywords: нобелівська премія
економічна наука
нобелівські лауреати
досягнення
студентські роботи
нобелевская премия
экономическая наука
нобелевские лауреаты
достижения
студенческие работы
the nobel prize
economics
nobel laureates
achievement
student work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Удовиченко Д. О. Досягнення нобелівських лауреатів з економіки у 2018, 2019роках / Д. О. Удовиченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 137–140.
Abstract: Статтю присвячено досягненням нобелівських лауреатів з економіки у 2018 , 2019 роках. Запропоновані цими вченими методи сьогодні стали домінуючим видом експериментальних досліджень в економічній науці під час вивчення проблем розвитку освіти та економічного розвитку суспільства. Статья посвящена достижениям нобелевских лауреатов по экономике в 2018, 2019 годах. Предложенные этими учеными методы сегодня стали доминирующим видом экспериментальных исследований в экономической науке при изучении проблем развития образования и экономического развития общества.The article is devoted to the achievements of the Nobel laureates in economics in 2018, 2019. The methods proposed by these scientists today have become the dominant type of experimental research in economics during the study problems of educational development and economic development of society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5039
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.