Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4869
Title: До питання організації інтегрованого навчання учнів музичному мистецтву
Other Titles: К вопросу организации интегрированного обучения учащихся музыкальному искусству
On the organization of integrated teaching of music to students
Authors: Жуков, В. П.
Zhukov, V.
Keywords: інтегроване навчання
мистецька освіта
урок музичного мистецтва
интегрированное обучение
художественное образование
урок музыкального искусства
integrated learning
art education
music lesson
Issue Date: 5-Dec-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Жуков В. П. До питання організації інтегрованого навчання учнів музичному мистецтву / В. П. Жуков // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури Освіта у констеляціях постсучасності : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ конференції, Харків, 5–6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 67–68.
Abstract: Організація інтегрованого навчання учнів музичному мистецтву передбачає поєднання на уроці знань, художнього матеріалу інших видів мистецтв навколо однієї теми, що сприятиме збагаченню естетичного сприйняття, стимулюванню асоціативного мислення, розвитку творчого інтересу, усвідомленню розмаїття відображення навколишньої дійсності та внутрішнього світу людини засобами різних видів мистецтв, дасть школярам можливість отримати цілісні знання. Организация интегрированного обучения учащихся музыкальному искусству предусматривает сочетание на уроке знаний, художественного материала других видов искусств вокруг одной темы, будет способствовать обогащению эстетического восприятия, стимулированию ассоциативного мышления, развития творческого интереса, осознанию разнообразия отражения окружающей действительности и внутреннего мира человека средствами различных видов искусств, даст школьникам возможность получить целостные знания. The organization of integrated teaching of students to the art of music provides for combination in the lesson of knowledge, artistic material of other types of arts around one topic. This contributes to the enrichment of aesthetic perception, stimulates associative thinking, develops creative interest, enables schoolchildren to gain holistic knowledge.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4869
Appears in Collections:Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.