Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4732
Title: Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах
Other Titles: Теоретические основы профессиональной подготовки будущих социальных работников к профилактике дезадаптации дошкольников в специализированных учреждениях
Theoretical Fundamentals of Professional Training of Future Social Workers for Prevention of Disadaptation of Preschool Children in Special Social Institutions
Authors: Попова, В. В.
Popova, V.
Keywords: соціальний працівник
профілактика дезадаптації дошкільників
спеціалізовані заклади для дітей сиріт
діти позбавлені батьківського піклування
професійна підготовка
магістерські роботи
социальный работник
профилактика дезадаптации дошкольников
специализированные учреждения для детей сирот
дети лишенные родительской опеки
профессиональная подготовка
магистерские работы
social worker
prevention of disadaptation of preschoolers
specialized institutions for orphans and children deprived of parental care
professional training
master's work
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Попова В. В. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах / В. В. Попова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 63–67.
Abstract: У статті охарактеризовано теоретичні аспекти соціальної роботи з профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розкрито суть професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності, визначена професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих соціальних інституціях. В статье охарактеризованы теоретические аспекты социальной работы по профилактике дезадаптации дошкольников в специализированных учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, раскрыта суть профессиональной подготовки будущих социальных работников к соответствующему виду профессиональной деятельности, определена профессиональная подготовка будущих социальных работников к профилактике дезадаптации дошкольников в специализированных социальных учреждениях. The article describes the theoretical aspects of social work on prevention of disadaptation of preschoolers in specialized institutions for orphans and children deprived of parental care, reveals the essence of professional training of future social workers for the relevant type of professional activity, identifies professional training of future social workers for prevention of disadaptation of preschoolers in specialized social institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4732
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попова В. В. Теоретичні основи.pdf643.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.