Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4526
Title: Сімейна обрядовість у контексті запитів сучасного суспільства
Other Titles: Семейная обрядность в контексте запросов современного общества
Family rituals in the context of the demands of modern society
Authors: Варич, Н. І.
Варич, Н. И.
Varich, N. I.
Keywords: сімейна обрядовість
сімейні цінності
сім'я
виховання
семейная обрядность
семейніе ценности
семья
воспитание
family rituals
modern society
family
образование
Issue Date: Nov-2020
Publisher: ТОВ "Видавнича група "Основа"
Citation: Варич Н. І. Сімейна обрядовість у контексті запитів сучасного суспільства / Н. І. Варич // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.- метод. журн. / ТОВ "Вид. група "Основа" ; [голов. ред. К. Голобородько.]. - Харків : Основа, 2020. – No 31–33(611–613). – С. 77–79.
Abstract: Сучасна школа й батьки, та й самі діти відчувають нині напруженість динамічних змін у суспільному бутті. У стрімкості мінливого світу й численних ризиків дуже важливо своєчасно й адекватно реагувати на нові реалії, щораз сильніші виклики. Як допомогти дитині в умовахвідкритого глобалізованого світу збалансувати між суголосністю цивілізаційним зрушеннямі збереженням етнічного культурного коду? Современная школа и родители, и сами дети чувствуют сейчас напряженность динамических изменений в общественном бытии. Как помочь ребенку в условиях открытого глобального мира сбалансировать между созвучностюь цивилизационным сдвигам и сохранением этнического культурного кода? Modern school and parents, and children themselves are now experiencing the intensity of dynamic changes in society. How to help a child in an open globalized world to balance between the harmony of the civilizational shift and the preservation of the ethnic cultural code?
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4526
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Варич Н. І. Сімейна обрядовість.pdf346.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.