Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/442
Title: Максим Ковалевський: похід у владу
Authors: Богдашина, О. М.
Keywords: українська історична наука
українська історіографія
теорія української історичної науки
влада
історики
взаємодія
украинская историческая наука
украинская историография
теория украинской исторической науки
власть
историки
взаимодействие
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут історії України НАН України
Citation: Богдашина О. М. Максим Ковалевський: похід у владу / О. М. Богдашина // Історик і Влада : [кол. моногр.] / НАН України, Ін-т історії України ; [відп. ред. В. А. Смолій]. - Київ, 2016. - Розд. 5.2. - С. 415-433.
Abstract: Предметом дослідження в колективній монографії чи не вперше у українській історіографії став механізм взаємодії історика і Влади. Окреслена проблема генерацій істориків як нової аналітичної структури. Культурні та історіографічні місії різних поколінь істориків. Аналізуються такі явища як «синдром комунікації», політизована історія, інструменталізація історії. Розглядаються різні типи інтелектуальних співтовариств та корпорацій істориків, теоретичні та практичні аспекти вивченні наукових шкіл в історіографії. Предметом исследования в коллективной монографии впервые в украинской историографии стал механизм взаимодействия историка и Власти. Обозначенная проблема генераций историков как новой аналитической структуры. Культурные и историографические миссии разных поколений историков. Анализируются такие явления как «синдром коммуникации», политизированная история, инструментализация истории. Рассматриваются различные типы интеллектуальных сообществ и корпораций историков, теоретические и практические аспекты изучении научных школ в историографии.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/442
Appears in Collections:Кафедра історії України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богдашина.pdf373.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.