Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4134
Title: Стилістика пісенної творчості В. Івасюка як чинник розвитку української естрадної музики другої половини ХХ століття
Other Titles: Стилистика песенного творчества В. Ивасюка как фактор развития украинской эстрадной музыки второй половины ХХ века
Stylistics of song creativity of V. Ivasyuk as a factor of development of Ukrainian variety music of the second half of the XX century
Authors: Ткаченко, М. О.
Зеленюк, П. А.
Ткаченко, М. А.
Зеленюк, П. А.
Tkachenko, M.
Zeleniuk, P.
Keywords: українські композитори
Івасюк В.
пісенна творчість
естрадна музика
стиль
украинские композиторы
Ивасюк В.
песенное творчество
эстрадная музыка
стиль
Ukrainian composers
Ivasyuk V.
songwriting
pop music
style
Issue Date: 17-Oct-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ткаченко М. О. Стилістика пісенної творчості В. Івасюка як чинник розвитку української естрадної музики другої половини ХХ століття / М. О. Ткаченко, П. А. Зеленюк // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 129–133.
Abstract: У статті розглядається, подане вітчизняними науковцями, стилістичне спрямування пісенної творчості В. Івасюка, в контексті розвитку української естрадної музики 60-80 рр. XX століття. В статье рассматривается, представленое отечественными учеными, стилистическое направление песенного творчества В. Ивасюка, в контексте развития украинской эстрадной музыки 60-80 гг. XX века.The article deals with the stylistic direction of the song creativity of V. Ivasyuk, presented by domestic scientists, in the context of the development of Ukrainian variety music of the 60-80's of the XX century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4134
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.