Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/411
Title: Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. ХХ ст.)
Authors: Богдашина, О. М.
Keywords: історіографія
історія України
історична думка України
позитивізм
українська історіографія
историография
история Украины
историческая мысль Украины
позитивизм
украинская историография
historiography
history of Ukraine
the historical thought of Ukraine
positivism
Ukrainian historiography
Issue Date: 2013
Publisher: ХНУ імені В. Н. Каразіна
Citation: Богдашина, О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX–20-ті рр. XX ст.) : монографія / О. М. Богдашина ; НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. імені М. С. Грушевського, ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНУ, 2013. – 559 с. : іл., портр.
Abstract: Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.). Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як головного історіографічного явища досліджуваного часу. Вперше здійснено системний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському аспектах у контексті розвитку світової історичної думки. Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли в Украине (60-е гг. ХІХ — 20-е гг. ХХ ст.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления изучаемого времени. Впервые осуществлен системный анализ этой проблемы в историографическом и историософском аспектах в контексте развития мировой исторической мысли.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/411
Appears in Collections:Кафедра історії України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Позитивізм .pdf17.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.