Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3669
Title: Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту
Other Titles: Развитие силы и выносливости у студенток сборной команды по аэробике средствами кроссфита
The development of strength and endurance among students of the aerobics team by means of crossfit
Authors: Кривенцова, І. В.
Крівєнцова, О. В.
Семашко, С. А.
Кривенцова, И. В.
Кривенцова, Е. В.
Семашко, С. А.
Kriventsova, I.
Kriventsova, O.
Semashko, S.
Keywords: студентки
сила
витривалість
кросфіт
аеробіка
выносливость
кроссфит
аэробика
female students
power
endurance
crossfit
aerobics
Issue Date: 23-Apr-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Кривенцова І. В. Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту / І. В. Кривенцова, О. В. Крівєнцова, С. А. Семашко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 198–200.
Abstract: Визначена динаміка розвитку сили та витривалості студенток під впливом розробленої кросфіт-програми. У дослідженні взяли участь 14 студенток 1-3 курсів збірної команди ХНУРЕ з аеробіки та фітнесу. Дослідження тривало 6 місяців. Під впливом пропонованого комплексу спеціальних вправ відбулися позитивні зміни (p<0,01) у показниках розвитку силових якостей та витривалості. Определена динамика развития силы и выносливости студенток под воздействием разработанной кросфит-программы. В исследовании приняли участие 14 студенток 1-3 курсов сборной команды ХНУРЭ по аэробике и фитнесу. Исследование длилось 6 месяцев. Под влиянием предлагаемого комплекса специальных упражнений произошли позитивные изменения (p <0,01) в показателях развития силовых качеств и выносливости. The dynamics of the development of the strength and endurance of students under the influence of the developed crossfit program is determined. The study involved 14 female students of 1-3 courses of the KNURE aerobics and fitness team. The study lasted 6 months. Under the influence of the proposed complex of special exercises, positive changes occurred (p <0.01) in the indicators of the development of power qualities and endurance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3669
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез до конференції 11-198-200.pdf592.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.