Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2636
Title: Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку
Other Titles: Роль сказки в экологическом воспитании детей дошкольного возраста
The role of a fairy tale in the ecological upbringing of preschool children
Authors: Борисенко, У. В.
Borisenko, U. V.
Keywords: казки
екологічне виховання
дошкільники
екологічна криза
сказки
экологическое воспитание
дошкольники
экологический кризис
fairy tales
environmental education
preschool children
environmental crisis
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Борисенко У. В. Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку / У. В. Борисенко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С.192–196.
Abstract: Стаття присвячена питанням екологічного виховання дітей дошкільного віку засобами казки. Розкрито роль і місце казки природознавчого змісту як засобу екологічного виховання дітей дошкільного віку. Статья посвящена вопросам экологического воспитания детей дошкольного возраста средствами сказки. Раскрыта роль и место сказки природоведческого содержания как средства экологического воспитания детей дошкольного возраста. The article is devoted to questions of ecological education of children of preschool age by means of fairy tales. The role and place of the author's fairy tale of natural science as a means of environmental education of children is substantiated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2636
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.