Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2310
Title: ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Other Titles: ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В. А. СУХОМЛИНСКОГО
PERSONALITY OF THE TEACHER IN THE PEDAGOGICAL SYSTEM BY V. A. SUKHOMLINSKY
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Прокопенко, И. Ф.
Prokopenko, I. F.
Keywords: Сухомлинський В. О.
особистість учителя
педагогічна діяльність
гуманістична культура вчителя
професійна підготовка вчителів
Сухомлинский В. А.
личность учителя
педагогическая деятельность
гуманистическая культура учителя
профессиональная подготовка учителей
Sukhomlinsky V. A.
teacher's identity
pedagogical activity
humanistic culture of a teacher
teacher training
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”
Citation: Прокопенко І. Ф. Особистість учителя в педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. Ф. Прокопенко // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / [упоряд.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко]. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 276-282.
Abstract: У статті висвітлюється ідеї видатного українського педагога В. О. Сухомлинського з проблем формування духовної культури особистості та вдосконалення професійної підготовки як визначальних чинників ефективності професійної діяльності вчителя. Творче використання теоретичних знахідок і педагогічно цінного досвіду В. О. Сухомлинського з питань формування гуманістичної спрямованості особистості вчителя у практиці педагогічних навчальних закладів сприятиме вдосконаленню професійної підготовки сучасного вчителя, здатного виховувати молоде покоління на основі загальнолюдських цінностей гуманізму, добра й краси. В статье освещаются идеи выдающегося украинского педагога В. А. Сухомлинского по формированию духовной культуры личности и совершенствованию профессиональной подготовки как определяющих факторов эффективности профессиональной деятельности учителя. Творческое использование теоретических находок и ценного педагогическикого опыта В. А. Сухомлинского по вопросам формирования гуманистической направленности личности учителя в практике педагогических учебных заведений способствует совершенствованию профессиональной подготовки современного учителя, способного воспитывать молодое поколение на основе общечеловеческих ценностей гуманизма, добра и красоты.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2310
Appears in Collections:Монографії
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопенко І. Ф.pdf66.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.