Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2304
Title: Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст.
Other Titles: Развитие инновационного педагогического образования как приоритетное направление модернизации национальных систем подготовки образовательных кадров в XXI в.
The development of innovative pedagogical education as a priority for the modernization of national systems of training of educational personnel in the XXI century
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Прокопенко И. Ф.
Procopenko I. F.
Keywords: педагогічна освіта
модернізація підготовки
майбутній учитель
інноваційні педагогічні технології
педагогическое образование
модернизация подготовки
будущий учитель
инновационные педагогические технологии
teacher training
upgrading training
future teacher
innovative educational technology
Issue Date: 2013
Publisher: Нац. тех. ун-т “Харківський політехнічний інститут”
Citation: Прокопенко І. Ф. Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. / І. Ф. Прокопенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 48–55.
Abstract: У статті здійснено порівняльну характеристику найвпливовіших наукових підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя. Обґрунтовано доцільність модернізації системи педагогічної освіти на засадах інноваційного підходу з використанням нових педагогічних технологій. В процессе модернизации национальной системы педагогического образования необходимо учитывать цивилизационные тенденции развития образовательных систем в мире, в частности тенденцию перехода от поддерживающего типа образования к инновационному. In the process of modernization of the national system of pedagogical education it is necessary to take into account the civilizations progress trends of the educational systems in the world, in particular tendency transition from supporting education to innovative education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2304
Appears in Collections:Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопенко.pdf254.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.