Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2286
Title: Створення соціальних умов для реалізації прав сім’ї, збереження сімейних стосунків, сімейних цінностей щодо сімей з числа внутрішньо переміщенних осіб
Other Titles: Создание социальных условий для реализации прав семьи, сохранения семейных отношений, семейных ценностей для семей из числа внутренне перемещеных лиц
Creating social conditions for the realization of family rights, preservation of family relations, family values for families of internally displaced persons
Authors: Трубавіна, І. М.
Трубавина, И. Н.
Trubavina, I. N.
Keywords: соціальні умови
права сім’ї
збереження сімейних стосунків
сімейні цінності
внутрішньо переміщенні особи
социальные условия
права семьи
сохранение семейных отношений
семейные ценности
внутренне перемещеные лица
social conditions
family rights
preservation of family relations
family values
internally displaced persons
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, вид-во «Точка»
Citation: Трубавіна І. М. Створення соціальних умов для реалізації прав сім’ї, збереження сімейних стосунків, сімейних цінностей щодо сімей з числа внутрішньо переміщенних осіб / І. М. Трубавіна // Традиційна культура в умовах глобалізації : родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2016 р. / Деп-т культ. і туризму Харк. обл. держ. адмін., Харк. обл. орг.-метод. центр культ. і мист-ва. – Харків : Точка, 2016. – С. 278–280.
Abstract: У статті розкрито тему створення соціальних умов для реалізації прав сім’ї, збереження сімейних стосунків, сімейних цінностей щодо сімей з числа внутрішньо переміщенних осіб. В статье раскрыта тема создания социальных условий для реализации прав семьи, сохранения семейных отношений, семейных ценностей для семей из числа внутренне перемещения лиц. The article reveals the theme of creating social conditions for the realization of family rights, preservation of family relations, family values for families from among the internally displaced persons.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2286
ISBN: 978-617-669-200-3
Appears in Collections:Кафедра педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.