Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1984
Title: Демократія. Альтруїзм. Освіта
Other Titles: Демократия. Альтруизм. Образование
Democracy. Altruism. Education
Authors: -
Keywords: українська культура
демократія
альтруїзм
освіта
украинская культура
демократия
альтруизм
образование
Ukrainian culture
democracy
altruism
education
Issue Date: 21-Dec-2016
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, типографія ФОП Андреєв К. В.
Citation: Демократія. Альтруїзм. Освіта. Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 1-3 груд. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : М. Д. Култаєва (голов. ред) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – 180 с.
Abstract: Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of reports on the issues of philosophy, world culture, life-creation and current problems of education and upbringing in modern socio-cultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1984
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демократія. Альтруїзм. Освіта. 2016 .PDF1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.