Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1891
Title: До питання визначення ключових компетенцій у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі
Other Titles: К вопросу определения ключевых компетенций в зарубежной и отечественной научной литературе
To the question of determining key competencies in foreign and domestic scientific literature
Authors: Ткачов, А. С.
Ткачёв, А. С.
Tkachov, А. S.
Keywords: ключові компетенції
вітчизняні науковці
зарубіжні вчені
науковий підхід
класифікація
ключевые компетенции
отечественные ученые
зарубежные ученые
научный подход
классификация
key competencies
Ukrainian scientists
foreign scientists
scientific approach
classification
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Ткачов А. С. До питання визначення ключових компетенцій у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / А. С. Ткачов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 245–248.
Abstract: У публікації визначено, що Д. Мертенс уперше висловив ідею про необхідність виокремлення ключових компетенцій та в своїй доповіді навів першу їх класифікацію. Також на основі аналізу сучасної наукової літератури встановлено, що вченими пропонуються різні класифікації ключових компетенцій. У публікації сформульовано авторські висновки щодо визначення структури та змісту цих компетенцій. В публикации определено, что Д. Мартинес впервые высказал идею о необходимости выделения ключевых компетенций и в своем докладе привел первую их классификацию. Также на основе анализа современной научной литературы установлено, что учеными предлагаются различные классификации ключевых компетенций. В публикации сформулировано авторские выводы по определению структуры и содержания этих компетенций. It has been revealed in the article that J. Mertens firstly expressed the idea of need for determination of key competencies and presented the first classification of them in his report. Based on the analysis of contemporary scientific literature, it has been determined that scientists give various classifications for key competencies. The article presents the author’s own conclusions as for the structure and content of these competencies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1891
Appears in Collections:Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткачов А. С. .pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.