Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/173
Title: Метафора як підґрунтя евфемістичних номінацій соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект
Authors: Шишкіна, К. І.
Keywords: візуальна метафора
евфемізм
змішана метафора
значення
концептуальна метафора
метафора подібності
номінація
примарна метафора
визуальная метафора
эвфемизм
смешанная метафора
значение
концептуальная метафора
метафора подобия
номинация
призрачная метафора
visual metaphore
euphemism
mixed metaphore
nomination
conceptual metaphore
primary metaphore
resemblance metaphore
Issue Date: 2016
Publisher: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна
Citation: Шишкіна К. І. Метафора як підґрунтя евфемістичних номінацій соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнитивний аспект / К. І. Шишкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.]. - Харків, 2016. - Вип. 83. - С. 87-93.
Abstract: У статті розглядається когнітивна операція метафоризації як основа евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі. Визначається сутність евфемізації як когнітивного процесу і роль метафори як лінгвокогнітивного механізму утворення значення евфемізму. Розглянуто специфіку утворення значення евфемізмів на позначення соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі на основі різних видів метафор , а саме концептуальної метафори, візуальної метафори, а також змішаних метафор. В статье рассматривается когнитивная операция метафоризации как основа эвфемистической номинации социокультурных табу в викторианском художественном дискурсе. Определяется сущность эвфемизации как когнитивного процесса и роль метафоры как лингвокогнитивного механизма создания значения эвфемизма. Рассмотрена специфика создания значения эвфемизмов социокультурных табу в викторианском художественном дискурсе на основе различных видов метафор, а именно концептуальной метафоры, визуальной метафоры, а также смешанной метафоры. The paper deals with the cognitive construal of metaphor as a grounding of euphemistic nomination of sociocultural taboos in Victorian literary discourse. The author defines the essence of euphemisation as a cognitive process and the role of metaphore as a linguocognitive mechanism of formation of the euphemistic meaning. The specifity of euphemistic meaning formation in Victorian discourse based on different kinds of metaphore such as conceptual metaphore, visual metaphore and mixed metaphore is viewed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/173
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метафора як....pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.