Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1672
Title: Стратегічний менеджмент
Other Titles: Стратегический менеджмент
Strategic management
Authors: Мармаза, О. І.
Мармаза, О. И.
Marmaza, O. I
Keywords: стратегічний менеджмент
інноваційні зміни
еволюція стратегічного менеджменту
стратегический менеджмент
иновационные изменения
эволюция стратегического менеджмента
strategic management
innovative changes
the evolution of strategic management
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Планета-принт»
Citation: Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / О. І. Мармаза ; М-во освіти України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Каф. наук. основ упр. і психології. – Харків : Планета-принт, 2015. – 103 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить матеріали, які допоможуть студентам менеджерських спеціальностей зрозуміти сутність стратегічного управління, усвідомити шлях до успіху організації, дізнатись про різні види стратегій та засоби їхнього досягнення, засвоїти технологію програмно-цільового підходу, навчитись розробляти управлінські цільові проекти, комплексно-цільові програми з актуальних проблем та програми розвитку навчального закладу. Посібник стане у нагоді студентам менеджерських спеціальностей, керівникам-практикам, працівникам системи навчання та підвищення кваліфікації керівників освіти. Учебно-методическое пособие содержит материалы, которые помогут студентам менеджерских специальностей понять сущность стратегического управления, осознать путь к успеху организации, узнать о различных видах стратегий и средствах их достижения, усвоить технологию программно-целевого подхода, научиться разрабатывать управленческие целевые проекты, комплексно-целевые программы по актуальным проблемам и программы учебного закладу. Пособие пригодится студентам менеджерских специальностей, руководителям-практикам, работникам системы обучения и повышения квалификации руководителям образования. The study guide contains materials that will help students of managerial specialties understand the essence of strategic management, understand the path to success of an organization, learn about various types of strategies and means of achieving them, learn the technology of a program-target approach, learn how to develop management target projects on current issues and curriculum programs. The manual is useful to students of managerial specialties, practical managers, employees of the system of training and advanced training for educational managers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1672
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент .pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.