УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті уточнено суть акмеологічного підходу, розглянутотможливості використання акмеологічних ідей в управлінні закладом загальної середньої освіти, схарактеризовано риси акмеологічної школи, напрями оновлення функцій управління. The article clarifies the essence of the acmeological approach, considers the possibilities of using acmeological ideas in the management of general secondary education, describes the features of the acmeological school, the directions of updating the management functions.
Опис
Ключові слова
управління, акмеологічний підхід, акмеологічна школа, функції управління, оновлення, management, acmeological approach, acmeological school, management functions, updating
Цитування
Калюжна Н. С. Управління закладом загальної середньої освіти на засадах акмеологічного підходу / Н. С. Калюжна // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 116–122.