Моторіна Валентина Григорівна: жінка-науковець, яка не знає слово «неможливо»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-08
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У віртуальній виставці представлені: коротка біографія та основні публікації Валентини Григорівни Моторіної, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 8 лютого 2023 року Валентина Григорівна (доктор педагогічних наук, професор кафедри математики університету) відзначає свій 85-річний ювілей. Підготовлена віртуальна виставка, як вдячність за багаторічну плідну роботу, гордість за досягнення Валентини Моторіної на освітянських теренах. Такою людиною пишаються її численні учні та земляки, обравши почесним громадянином с. Таранівка Зміївського району Харківської області. The virtual exhibition presents: a short biography and the main publications of Valentina Hryhorivna Motorina, which are in the fund of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. On February 8, 2023, Valentina Hryhorivna (Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Mathematics of the University) celebrates her 85th anniversary. A virtual exhibition has been prepared as gratitude for many years of fruitful work, pride for Valentina Motorina's achievements in the field of education. Her numerous students and compatriots are proud of such a person, having chosen her as an honorary citizen of the village Taranivka, Zmiiv district, Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
віртуальна виставка, презентація, Моторіна Валентина Григорівна, кафедра математики, історія університету, жінка-науковець, virtual exhibition, presentation, Valentina Hryhorivna Motorina, Department of Mathematics, history of the university, a woman scientist
Цитування
Моторіна Валентина Григорівна: жінка-науковець, яка не знає слово "неможливо" : до 85-річчя від дня народж. : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. С. С. Мажара. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 44 сл.