ЛИСТИ Н. Д. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО ДО О. Д. БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
1999
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Анотація
У статті вперше подані до публікації листи Н. Д. Полонської-Василенко до О. Д. Багалій-Татаринової зі збереженням лесксико-стилістичних та граматичних особливостей мови автора згідно з правописом 1930-х років. В статье впервые опубликованы письма Н. Д. Полонской-Василенко к О. Д. Багалей- Татариновой с сохранением лесксико-стилистических и грамматических особенностей языка автора согласно с правописанием 1930-х годов.
Опис
Ключові слова
Полонська-Василенко Н. Д., Багалій-Татаринова О. Д., листи, листування, Полонская-Василенко Н. Д., Багалий-Татаринова О. Д., письма, переписка, Polonskaya-Vasilenko N. D., Bagaly-Tatarinova O. D., letters, correspondence
Цитування
Богдашина О. М. Листи Н. Д. Полонської-Василенко до О. Д. Багалій-Татаринової / О. М. Богдашина, І. В. Верба // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 1999. – С. 498–520.