Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії з родинами учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Професійно-педагогічна підготовка має забезпечити готовність майбутніх учителів до підвищення психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку школярів, залучення родин до співпраці зі школою, формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності та максимального забезпечення дитині повноцінного життя сьогодні та в майбутньому. Профессионально-педагогическая подготовка должна обеспечить готовность будущих учителей к повышению психологической и педагогической компетентности родителей по пониманию закономерностей развития школьников, привлечению семей к сотрудничеству со школой, формированию осознанного понимания родителями своей ответственности и максимальному обеспечению ребенку полноценной жизни сегодня и в будущем. Professional and pedagogical training should ensure the readiness of future teachers to increase the psychological and pedagogical competence of parents to understand the patterns of student development, involve families in cooperation with the school, forming a conscious understanding of parents' responsibilities and maximizing the child's life today and in the future.
Опис
Ключові слова
взаємодія з родинами учнів, професійна підготовка, майбутні вчителі, взаимодействие с семьями учащихся, профессиональная подготовка, будущие учителя, interaction with students' families, professional training, future teachers
Цитування
Есьман І. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії з родинами учнів / І. В. Есьман // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Суми, 16–17 квіт. 2008 р. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 333–334.