ВЕБ-КВЕСТИ В СИСТЕМІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Web-Веб-квести є однією з форм організації та проведення позакласної роботи з інформатики. Приклади різних видів веб-квесті розроблені в оналйн-середовищах для застосування в умовах зміша- них та дистанційних форм навчання. Web quest is one of the forms of organizing and conducting by-post robots in informatics. Add new types of web quests to breakdown in online media for storing in minds of different and remote forms of creation.
Опис
Ключові слова
позакласна робота, веб-квест, оналйн-сервіси, еxtracurricular work, web quest, online services
Цитування
Остапенко Л. П. Веб-квести в системі позакласної роботи з інформатики / Л. П. Остапенко, В. М. Ковальова, Г. С. Черенкова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б.в.], 2022. – С. 204–206.