Сковорода Григорій Савич

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Презентація віртуальної виставки літератури «Григорій Савич Сковорода». Григорій Сковорода – визначний український просвітитель-гуманіст, мандрівний філософ, поет, музикант, педагог. Презентация виртуальной выставки литературы «Григорий Саввич Сковорода». Григорий Сковорода - выдающийся украинский просветитель-гуманист, странствующий философ, поэт, музыкант, педагог. Presentation of the virtual exhibition of literature "Grigory Savich Skovoroda". Grigory Skovoroda is a prominent Ukrainian educator-humanist, a wandering philosopher, poet, musician, and educator.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., презентація, віртуальна виставка, Сковорода Г. С., презентация, виртуальная выставка, Skovoroda G. S., presentation, virtual exhibition
Цитування
Сковорода Григорій Савич : презентація / уклад. О. І. Романовська ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека. – Харків : ХНПУ, 2017. – 21 сл.