Підготовка студентів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання дітей з розладами спектра аутизму

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається проблема підготовки майбутніх педагогів до умов інклюзивної освіти з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, зокрема з дітьми, які мають розлади спектра аутизму (РСА). В статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов в условиях инклюзивного образования с детьми, имеющими особенности психофизического развития, в частности с детьми, которые имеют расстройства спектра аутизма (РСА). The article deals with the problem of preparing future educators in conditions of inclusive education with children who have peculiarities of psychophysical development, in particular with children who have autism spectrum disorders.
Опис
Ключові слова
підготовка студентів, професійна діяльність, інклюзивне навчання, діти, розлади спектра аутизму, здібності до навчання, подготовка студентов, профессиональная деятельность, инклюзивное обучение, дети, расстройства спектра аутизма, способности к обучению, preparation of students, professional activities, inclusive education, children, autism spectrum disorders, learning abilities
Цитування
Підготовка студентів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання дітей з розладами спектра аутизму / Ю. Д. Бойчук, О. М. Іонова, О. М. Потамошнєва, Г. В. Кукуруза, Т. О. Олійник // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 612–615.