ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Dynamic modeling is successfully used to solve a variety of problems in any field, both practical and scientific. In the study of mathematics, dynamic modeling is not an object of learning, but as an effective learning tool that allows you to implement the applied orientation of the school course of mathematics. Динамічне моделювання з успіхом застосовується для розв’язання різноманітних задач в будь-яких галузях, як практичних так і наукових. При вивченні математики динамічне моделювання виступає не як об’єкт навчання, а як ефективний засіб навчання, який дозволяє реалізувати прикладну орієнтацію шкільного курсу математики.
Опис
Ключові слова
модель, математичне моделювання, динамічна модель, model, mathematical modeling, dynamic model
Цитування
Олефіренко Н. В. Динамічна модель, як ефективний засіб навчання математики / Н. В. Олефіренко, Я. В. Цись // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 166–168.