АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ У ХАРКОВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
У статті аналізуються фонди Державного архіву Харківської області, в яких зберігаються документи з історії окупаційного режиму у Харкові у 1941–1943 pp. Основна увага присвячена характеристиці документів Харківської Міської Управи. В статье анализируются фонды Государственного архива Харьковской области, в которых хранятся документы по истории оккупационного режима в Харькове в 1941-1943 pp. Основное внимание посвящена характеристике документов Харьковской Городской Управы. In the articles the funds of State archive of the Kharkov region are analyzed, in which one the documents from a history of an occupation regime in Kharkov in 1941-1943 are saved. The main attention dedicated to the characteristic of the documents of the Kharkov Town Council.
Опис
Ключові слова
історія Харкова, окупаційний режим, архівні джерела, история Харькова, оккупационный режим, архивные источники, history of Kharkov, occupation regime, archival sources
Цитування
Богдашина О. М. Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. М. Богдашина, В. В. Жигло // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 13, ч. 2. – С. 260–270.