ЕДІТ ЕҐЕР: ПРОЩАТИ СМЕРТЬ / ПАМ’ЯТАТИ СМЕРТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій статті зроблено спробу прочитати бестселер Едіт Еґер "Вибір. Прийняти можливе" (2017) як терени для абсолютизації пам'яті у випадку прощення вбивць, яким був досвід в'язня концтаборів Аушвіц, Маутгаузен, Гунскірхен. Ця альтернатива прощення за спричинені смерті, що є наслідком відмови від пам'яті про минуле / подолання пам'яті про минуле / забуття минулого, представляється в'язнем як плекання ран минулого: Еґер здатна зробити вибір на користь життя в теперішньому і майбутньому, звільнившись від "в'язниці помсти" і вийшовши за межі закону циклічного тріумфу смерті, який вона усвідомлює як власний дар нащадкам. У її психотерапії свободи і відповідальності / пам'яті і прощення важливим стане цей своєрідний "екзорцизм угорського типу": дотик шкірою стопи до землі (повернення до тієї землі), яка залишилася в пам'яті як місце невимовного страху. Е. Еґер розглядає цей жест як дар Аушвіцу тим, хто зумів подолати межі "навченої безпорадності" (М. Селіґман). Translated with DeepL.com (free version) The current paper presents an attempt to read Edith Eger's bestselling memoir The Choice. Embrace the Possible (2017) as a terrain for the absolutisation of memory in the case of forgiving murderers, which was the experience of the Auschwitz, Mauthausen, Gunskirchen concentration camps’ survivor. This alternative of forgiveness for the deaths caused, which is a consequence of relinquishing the memory of the past / overcoming the memory of the past / forgetting the past, is presented by the survivor as nurturing the wounds of the past: Eger is able to make a choice in favour of life in the present and the future, freeing herself from 'the prison of revenge and going beyond the law of the cyclical triumph of death, which she recognizes as her own gift to her descendants. In her psychotherapy of freedom and responsibility / memory and forgiveness, this peculiar ‘exorcism of Hungarian type’ will become important: touching the skin of the foot to the ground (returning to that ground), which remained in the memory as a place of indescribable fear. E. Eger considers this gesture as the Auschwitz’s gift to those individuals who managed to overcome the boundaries of ‘taught helplessness’ (M. Seligman).
Опис
Ключові слова
Едіт Егер, терапія вибору, інтуїтивно-когнітивна теорія, пам'ять, прощення, навчили безпорадності / навчили оптимізму, можливість прийняття, Edith Eger, choice therapy, intuitive-cognitive theory, memory, forgiveness, taught helplessness / taught optimism, gentle acceptance
Цитування
Хоменко Г. І. Едіт Егер: прощати смерть / пам'ятати смерть / Г. І. Хоменко // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 392–396.