Learning Through Play with LEGO Braille Bricks

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
The article substantiates that learning through play builds on how we naturally learn from birth. It can include games to memorize facts, but its real potential is to foster children’s understanding of concepts and mastery of a breadth of skills, enabling them to apply what they learn – even in creative ways. Learning all about LEGO Braille Bricks will consolidate a foundation for teaching students with visual impairment. The playful activities, holistic skills and tips and tricks covered will allow creation of complete lesson plans using this amazing tool. We have explored LEGO Braille Bricks and discovered everything about the toolkit, pedagogical concept and website. It is much more than a box full of bricks: it’s a whole new pedagogical concept to teach braille through play, in a fun and inclusive way! LEGO Braille Bricks activities simultaneously develop academic skills, commonly used at school as well as specific visual impairment skills for blind children. Both are essential to deeply understand concepts and nurture a breadth of skills. LEGO Braille Bricks pedagogical concept contains a selection of 124 skills. These academic and vision-specific skills were selected, divided into the five categories of holistic skills (cognitive, physical, social, emotional, creative). We completed the following outcomes: discover LEGO Braille Bricks toolkit and pedagogical concept; review the six main activity categories; gain knowledge of how the LEGO Braille Bricks concept can meet students’ tactile learning needs; differentiate and understand three types of pre-braille activities: manipulation, orientation, and constellation; engage with LEGO Braille Brick activities based upon the five characteristics of playful experiences (Active engagement, Meaningful, Joyful, Iterative, Social); develop facilitation techniques for brick discovery: how to manipulate, assemble and attach the bricks to the base plate. У статті доведено, що навчання через гру базується на тому, як ми вчимося від народження. Воно може містити ігри для запам’ятовування фактів, але його реальний потенціал полягає в тому, щоб сприяти розумінню дітьми понять і оволодінню широким спектром навичок, дозволяючи їм застосовувати те, що вони дізналися, навіть творчо. На основі знань про інструмент LEGO Braille Bricks можна зміцнити основу для навчання учнів із порушеннями зору. Розглянуті ігрові дії, цілісні навички та поради та підказки дозволять створити повні плани уроків за допомогою цього дивовижного інструменту. Ми дослідили LEGO Braille Bricks і дізналися про набір інструментів, педагогічну концепцію та веб-сайт. Це набагато більше, ніж коробка, наповнена кубиками: це абсолютно нова педагогічна концепція навчання шрифту Брайля через гру, весело та інклюзивно! Вправи LEGO Braille Bricks одночасно розвивають академічні навички, які зазвичай застосовуються в школі, а також спеціальні навички для роботи з порушеннями зору, якими потрібно оволодіти для роботи зі сліпими дітьми. І те, і інше має важливе значення для глибокого розуміння концепцій і набуття широкого спектру навичок. Педагогічна концепція LEGO Braille Bricks містить вибір із 124 навичок. Ці академічні навички та специфічні для бачення навички були дібрані та розділені на п’ять категорій цілісних навичок (когнітивні, фізичні, соціальні, емоційні, творчі). Ми представили такі результати: описали набір інструментів і педагогічну концепцію LEGO Braille Bricks; розглянули шість основних категорій діяльності; набули знань про те, як концепція LEGO Braille Bricks може задовольнити потреби учнів у тактильному навчанні; диференціювали та зрозуміли три типи добрайлівської діяльності: маніпуляція, орієнтація та плеяда; як займатися LEGO Braille Brick діяльністю на основі п’яти характеристик ігрового досвіду (активне залучення, змістовне, радісне, ітераційне, соціальне); розробити методи полегшення дослідження кубиків: як маніпулювати, збирати та прикріплювати кубики до основної пластинки.
Опис
Ключові слова
to play, learning through play, visually impaired children, learning tools, LEGO bricks, LEGO Braille bricks, грати, навчання через гру, діти з порушеннями зору, засоби навчання, кубики LEGO, кубики LEGO Braille
Цитування
Kazachiner O. S. Learning Through Play with LEGO Braille Bricks / O. S. Kazachiner, Yu. D. Boychuk, A. I. Halii // Перспективи та інновації науки. – 2023. – Вип. № 7 (25). – С. 11–24.