Педагогічний потенціал сучасних цифрових технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито як цифрові технології сприяють суттєвим змінам в освітньому процесі. Такі зміни пов’язані із можливостями вибору і реалізації персональної освітньої траєкторії кожного учня, із використанням інноваційних технологічних рішень в освіті, урахуванням переваг електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі, із широким впровадженням нових педагогічних технологій – гейміфікації та STEAM навчання. The article reveals how digital technologies contribute to significant changes in the educational process. Such changes are connected with the possibilities of choosing and implementing the personal educational trajectory of each student, with the use of innovative technological solutions in education, taking into account the advantages of electronic educational resources in the educational process, with the wide implementation of new pedagogical technologies - gamification and STEAM education.
Опис
Ключові слова
цифрова освіта, цирове навчання, онлайн-навчання, digital education, circular learning, online learning
Цитування
Олефіренко Н. В. Педагогічний потенціал сучасних цифрових технологій / Н. В. Олефіренко // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 58–61.