АКМЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті визначено сутність освітнього середовища навчального закладу, його структурні компоненти. Доведено необхідність розвитку освітнього середовища, схарактеризовано акмеологічні умови розвитку освітнього середовища школи, які дозволяють перевести навчальний заклад із режиму функціонування в режим розвитку. В статье определена сущность образовательной среды учебного заведения, его структурные компоненты. Доказана необходимость развития образовательной среды, охарактеризованы акмеологические условия развития образовательной среды школы, которые позволяют перевести учебное заведение из режима функционирования в режим развития. In the article the essence of the educational environment of the institution, its structural components. The necessity of educational environment acmeological Author determined the conditions of the educational environment of the school, which allow transfer institution of the mode of operation of the mode of development.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, акмеологічний підхід, акмеологічні умови, акмеологічні чинники, школа, структура, розвиток, образовательная среда, акмеологический подход, акмеологические условия, акмеологические факторы, развитие, learning environment, acmeological approach, acmeological provided, acmeological factors, school, structure, development
Цитування
Гречаник О. Є. Акмеологічні умови розвитку освітнього середовища школи / О. Є. Гречаник // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 47–51.