ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПЕРВИННИХ МЕРЕЖАХ DWDM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто оптичні явища дифракції, відбиття оптичних хвиль, дисперсії та інтерференції у застосуванні до передачі значних обсягів інформації на великі відстані. The work deals with the optical phenomena of diffraction, reflection of optical waves, dispersion and interference as applied to the transmission of large amounts of information over long distances.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні мережі, первинні мережі, оптичні явища в устаткуванні мереж DWDM, The work deals with the optical phenomena of diffraction, reflection of optical waves, dispersion and interference as applied to the transmission of large amounts of information over long distances. Keywords: сomputer networks, primary networks, optical phenomena in DWDM network equipment, primary networks, optical phenomena in DWDM network equipment
Цитування
Юрченко О. В. Оптичні явища в первинних мережах DWDM / О. В. Юрченко, А. Р. Курганський // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 305–308.