НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто актуальність урізноманітнення діяльність учнів на уроках за рахунок застосування нестандартних форм навчання. Схарактеризовано урок-квест як вид пошукової гри та STEM-урок. The theses consider the relevance of diversifying students' activities in lessons due to the use of non-standard forms of education. The lesson-quest is characterized as a type of search game and STEM lesson.
Опис
Ключові слова
урок, нестандартні форми навчання, STEM, квест, lesson, non-standard forms of education, quest
Цитування
Ковальова В. М. Нестандартні форми організацій навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках інформатики в основній школі / В. М. Ковальова, Л. П. Остапенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 245–246.