Browsing by Author Кривенцова, И. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Effects of varied packages of plyometric training on selected motor ability components among university studentsKhan, W.; Arif, T.; Muhammad, K.; Sohail, S.; Kriventsova, I.; Хан, В.; Аріф, Т.; Мухаммед, К.; Сохаіл, С.; Кривенцова, І. В.; Кривенцова, И. В.
2016АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫКривенцова, И. В.; Ильницкая, А. С.; Клименченко, В. Г.; Горбань, И. Ю.
2020АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮОгарь, Г. О.; Кривенцова, І. В.; Ілющенко, Є. Є.; Огарь, Г. А.; Кривенцова, И. В.; Илющенко, Е. Е.; Ogar, G.; Kriventsova, I.; Ilyushchenko, E.
2021Аналіз проблематики навчально-тренувального процесу з підготовки шпажистівГорбачук, Є.; Кривенцова, І. В.; Горбачук, Е.; Кривенцова, И. В.; Horbachuk, Ye.; Kriventsova, I.
2020Динаміка показників результативності бойової діяльності у шпажистів 10-12 років під впливом авторської програмиКривенцова, І. В.; Лиманський, П. П.; Кривенцова, И. В.; Лиманский, П. П.; Kriventsova, I.; Limansky, P.
2020Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантинуКривенцова, І. В.; Клименченко, В. Г.; Іванов, О. В.; Кривенцова, И. В.; Иванов, А. В.; Kriventsova, I.; Klymenchenko, V.; Ivanov, O.
2012-04-26КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВКривенцова, И. В.; Миненок, А. А.; Донец, И. А.
2015-12-23НОВІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗКривенцова, І. В.; Димар, О. А.; Клименченко, В. Г.; Кривенцова, И. В.; Димар, А. А.; Клименченко, В. Г.; Kriventsova, I. V.; Dimar, А. А.; Klymenchenko, V. G.
2015-12-23ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОРОВЧИХ МЕТОДИК ДЛЯ СТУДЕНТОК З ПОРУШЕННЯМ ХРЕБТАКривенцова, І. В; Ільницький, С. В.; Кривенцова, И. В.; Ильницкий, С. В.; Kriventsova, I. V.; Ilnitskiy, S. V.
2021Особливості організації навчально-тренувального процесу з фехтування в Україні та КитаїКривенцова, І. В.; Ширяєв, Д. М.; Димар, О. А.; Бойченко, Н. В.; Кривенцова, И. В.; Ширяев, Д. М.; Дымарь, А. А.; Бойченко, Н. В.; Kryventsova, I.; Shyriaev, D.; Dymar, O.; Boychenko, N.
2019ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИОгарь, Г. О.; Кальницький, Б. О.; Кривенцова, І. В.; Огарь, Г. А.; Кальницкий, Б. А.; Кривенцова, И. В.; Ogar, G.; Кalnitskiy, B.; Kriventsova, I.
2021Прикладна спрямованість фізичного виховання майбутніх вчителів біологіїНесен, О. О.; Клименченко, В. Г.; Кривенцова, І. В.; Несен, Е. А.; Кривенцова, И. В.; Nesen, O.; Klymenchenko, V.; Kriventsova, I.
2020-04-23Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфітуКривенцова, І. В.; Крівєнцова, О. В.; Семашко, С. А.; Кривенцова, И. В.; Кривенцова, Е. В.; Семашко, С. А.; Kriventsova, I.; Kriventsova, O.; Semashko, S.
2020-04-23Роль і місце спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівцяКривенцова, І. В.; Іванов, О. В.; Одокієнко, І. І.; Кривенцова, И. В.; Иванов, А. В.; Одокиенко, И. И.; Kriventsova, I.; Ivanov, O.; Odokiienko, I.
2019СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУКривенцова, І. В.; Пашкевич, С. А.; Хворост, М. В.; Кривенцова, И. В.; Kryventsova, I.; Pashkevych, S.; Khvorost, M.
2021«Фізичне виховання з елементами фехтування» на дистанційній платформі навчання MOODLE (із досвіду організації навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди)Несен, О. О.; Кривенцова, І. В.; Клименченко, В. Г.; Несен, Е. А.; Кривенцова, И. В.; Клименченко, В. Г.; Nesen, O.; Kryventsova, I.; Klymenchenko, V.
2020Щодо викладання навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення в обраному виді спорту»Вострокнутов, Л. Д.; Клоков, І. М.; Кривенцова, І. В.; Огарь, Г. О.; Клоков, И. Н.; Кривенцова, И. В.; Огарь, Г. А.; Vostroknutov, L.; Klokov, I.; Kriventsova, I.; Ohar, G.