Browsing by Author Давидова, М. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-05-13ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВОВоропаєва, О. В.; Давидова, М. О.; Воропаева, А. В.; Давыдова, Н. А.; Voropaieva, O.; Davydova, M.
2018-06-23ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІДавидова, М. О.
2016ВПЛИВ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІДавидова, М. О.
2017-06-23ЗНАЧЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ В СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІДавидова, М. О.
2021-05-21ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОГО ВПЛИВУ НА ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДИТИНИДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2019-04-26ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M. A.
2021-02Практикум з образотворчого мистецтваДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2021-03Практикум з основ композиціїДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2015-03-24ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУДавидова, М. О.
2020-06-03ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2020-01-14ПІДГОТОВКА ВИСТАВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2021-05-28Підготовка майбутніх педагогів до розвитку обдарованості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку засобами театралізаціїДемченко, О. П.; Стахова, І. А.; Давидова, М. О.; Ларіна, І. О.; Лимар, Ю. М.; Стрілець, С. І.; Демченко ., Е. П.; Стахова, И. А.; Давыдова, М. А.; Ларина, И. А.; Лымарь, Ю. М.; Стрелец, С. И.; Demchenko, О.; Stakhova, І.; Davydova, М; Larina, І.; Lymar, Y.; Strilets, S.
2020Реалізація технології формування естетичної культури майбутніх вихователівДавидова, М. О.; Ковтун, А. В.; Шевченко, Н. О.; Давыдова, М. А.; Ковтун, А. В.; Шевченко, Н. А.; Davydova, М.; Kovtun, А.; Shevchenko, N.
2020Розвиток обдарованості дітей як напрям діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освітиДемченко, О. П.; Давидова, М. О.; Ларіна, O. І.; Демченко, Е. П.; Давыдова, М. А.; Ларина, И. А.; Demchenko, О.; Davydova, M.; Larina, I.
2015-05-22РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОНЧАРСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬДавидова, М. О.
2016-04-08РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМДавидова, М. О.
2016-10-28СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІДавидова, М. О.
2020-02-26ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M.
2016-05-20ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБРЯДІВ ЯК СКЛАДОВИХ НАРОДНИХ СВЯТДавидова, М. О.
2019-04-08ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУДавидова, М. О.; Давыдова, М. А.; Davydova, M. A.