Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6044
Назва: До питань лексикографічних досліджень у слов’янському мовознавстві (на матеріалі мови українського півдня)
Інші назви: К вопросам лексикографических исследований в славянском языкознании (на материале языка украинского юга)
On the issues of lexicographic research in Slavic linguistics (on the material of the language of the Ukrainian South)
Автори: Голобородько, К. Ю.
Holoborodko, К.
Ключові слова: лексикографічні дослідження
слов’янське мовознавство
національна лінгвокультура
діалектне мовлення
лексикографические исследования
славянское языкознание
национальная лингвокультура
диалектный говор
lexicographic research
slavic linguistics
national linguistic culture
dialect speech
Дата публікації: 11-тра-2021
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Голобородько К. Ю. До питань лексикографічних досліджень у слов’янському мовознавстві (на матеріалі мови українського півдня) / К. Ю. Голобородько // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 49–53.
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто питання лексикографічного опису лексичного масиву діалектного мовлення. Такі слова відбивають мовну специфіку краю, вияскравлюють художній потенціал самобутньої лексики українського півдня. Тож ці й подібні мовні одиниці потребують окремої паспортизації, обліку, наукової систематизації та лексикографічного опису. Це уможливить фіксацію багатої скарбниці лексичної і фразеологічної системи в структурі загальноукраїнської мовної картини світу. В статье рассмотрены вопросы лексикографического описания лексического массива диалектной речи. Такие слова отражают языковую специфику края, отражают художественный потенциал самобытной лексики украинского юга. Поэтому эти и подобные языковые единицы требуют отдельной паспортизации, учета, научной систематизации и лексикографического описания. Это позволит фиксацию богатой казны лексической и фразеологической системы в структуре всеукраинской языковой картины мира. The article deals with the issues of lexicographical description of the lexical array of dialect speech. Such words reflect the linguistic specificity of the region, reflect the artistic potential of the original lexicon of the Ukrainian south. Therefore, these and similar linguistic units require a separate passportization, registration, scientific systematization and lexicographical description. This will allow to fix the rich treasury of lexical and phraseological system in the structure of the all-Ukrainian language picture of the world.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6044
Розташовується у зібраннях:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Голобородько К. ДО ПИТАНЬ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.pdf648.38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.