Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5553
Title: Конструювання ідентичності в художньому дискурсі
Other Titles: Конструирование идентичности в художественном дискурсе
Constructing identity in artistic discourse
Authors: Пензіна, П.
Пензина, П.
Penzina, Р.
Keywords: художній дискурс
ідентичність
магістерські роботи
художественный дискурс
идентичность
магистерские работы
artistic discourse
identity
master's works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Пензіна П. Конструювання ідентичності в художньому дискурсі / П. Пензіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 65.
Abstract: У статті розкрито зміст поняття ідентичності. Ідентичність – це комплексне поняття, основною характеристикою якого є діалектична єдність внутрішніх та зовнішніх факторів її формування. Ключову роль як у формуванні, так і у вираженні ідентичності відіграє мова. В статье раскрыто содержание понятия идентичности. Идентичность – это комплексное понятие, основной характеристикой которого является диалектическое единство внутренних и внешних факторов ее формирования. Ключевую роль как в формировании, так и в выражении идентичности играет речь. The article reveals the meaning of the concept of identity. Identity is a complex concept, the main characteristic of which is the dialectical unity of internal and external factors of its formation. Language plays a key role in both the formation and expression of identity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5553
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.