Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-06-16T06:36:36Z-
dc.date.available2021-06-16T06:36:36Z-
dc.date.issued2021-03-31-
dc.identifier.citationПсихолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. – 2 квіт. 2021 р. : [в 2 т.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – 313 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7886-20-3-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5427-
dc.description.abstractУ збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Він містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, організації дистанційного навчання, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам вищих закладів освіти, практичним працівникам у галузі освіти. В сборнике отражены психолого-педагогические проблемы высшей и средней школы в условиях современных вызовов. Он содержит результаты исследований ученых, преподавателей, учителей, научные исследования докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования, психолого-педагогических аспектов инклюзивного образования, организации дистанционного обучения, реализации инновационных технологий, развития одаренной личности в современном образовательном среде, профессиональной подготовки специалиста а также современных проблем сравнительной педагогики. Материалы пригодятся ученым, докторантам, аспирантам, преподавателям, магистрам и студентам высших учебных заведений, практическим работникам в области образования. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary school in today's challenges. It contains the results of research by scientists, teachers, research of doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, distance learning, implementation of innovative technologies, development of gifted personality in modern education, training as well as modern problems of comparative pedagogy. The materials will be useful for scientists, doctoral students, graduate students, teachers, masters and students of higher education institutions, practitioners in the field of education.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітраuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогічні проблемиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсередня освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток педагогічної наукиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання школярівuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховання школярівuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток обдарованої особистостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectпорівняльна педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогические проблемыuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсреднее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие педагогической наукиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанционное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectинклюзивное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобучение школьниковuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитание школьниковuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие одаренной личностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectсравнительная педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological and pedagogical problemsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of pedagogical scienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistance educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinclusive educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectschoolchildren traininguk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of gifted personalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomparative pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практикаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПсихолого-педагогические проблемы высшего и среднего образования в условиях современных вызовов: теория и практикаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the context of modern challenges: theory and practiceuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.