Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХлєбнікова, Т. М.-
dc.contributor.authorХлебникова, Т. Н.-
dc.contributor.authorKhlebnikova, Т.-
dc.date.accessioned2021-04-22T10:59:10Z-
dc.date.available2021-04-22T10:59:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationХлєбнікова Т. М. Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога / Т. М. Хлєбнікова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 308–314.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4846-
dc.description.abstractФормування особистості професіонала за своєю сутністю і змістом є процесом набуття історичного, професійного досвіду, досвіду поведінки і життєдіяльності, а його результативність співвідноситься з рівнем компетентності. Формирования личности профессионала по своей сути и содержанию является процессом приобретения исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, а его результативность соотносится с уровнем компетентности. The formation of the personality of a professional in its essence and content is the process of acquiring historical, professional experience, experience of behavior and life, and its effectiveness is correlated with the level of competence.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectформування особистостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідвищення кваліфікаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпіслядипломна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectформирование личностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectповышение квалификацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоследипломное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonality formationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher educationuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагогаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛичностно ориентированный подход к повышению квалификации педагогаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePersonally oriented approach to teacher traininguk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.