Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4029
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІонова, О. М.-
dc.contributor.authorПартола, В. В.-
dc.contributor.authorИонова, Е. Н.-
dc.contributor.authorIonova, O.-
dc.contributor.authorPartola, V.-
dc.date.accessioned2021-01-27T13:33:02Z-
dc.date.available2021-01-27T13:33:02Z-
dc.date.issued2019-09-27-
dc.identifier.citationІонова О. М. Інклюзивна освіта молодших школярів: антропософсько-орієнтований підхід / О. М. Іонова, В. В. Партола // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27-28 верес. 2019 р. / Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 281–285.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4029-
dc.description.abstractУ тезах розглядається інклюзивна освіта молодших школярів, особлива увага приділяється антропософсько-орієнтованому підходу та провідним ідеям Р. Штайнера. В тезисах рассматривается инклюзивное образование младших школьников, особое внимание обращается на антропософско-ориентированный подход и ведущие идеи Р. Штайнера. The theses consider the inclusive education of primary school children, special attention is paid to the anthroposophical-oriented approach and the leading ideas of R. Steiner.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропософсько-орієнтований підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectинклюзивное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропософско-ориентированный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectinclusive educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior high school studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectanthroposophical-oriented approachuk_UA.UTF-8
dc.titleІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АНТРОПОСОФСЬКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІДuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: АНТРОПОСОФСКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОДuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeINCLUSIVE EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN: ANTHROPOSOPHICAL-ORIENTED APPROACHuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О.М. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf177.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.