Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3879
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКопин, К.-
dc.contributor.authorСпузяк, В. Б.-
dc.contributor.authorKopyn, K.-
dc.contributor.authorSpuzyak, V.-
dc.date.accessioned2020-11-16T11:06:13Z-
dc.date.available2020-11-16T11:06:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationКопин К. Різниця професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх вихователів в зарубіжних країнах / К. Копин, В. Б. Спузяк // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця [та ін.]. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 66‒68.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3879-
dc.description.abstractВикористання фізичних вправ раціональної інтенсивності і тривалості підвищує розумову працездатність студентів і їх адаптованість до навчання у вищому навчальному закладі, позитивно впливає на психічні процеси, а також формує розумову стійкість до напруженої діяльності. Использование физических упражнений рациональной интенсивности и продолжительности повышает умственную работоспособность студентов и их адаптация к обучению в высшем учебном заведении, положительно влияет на психические процессы, а также формирует умственную устойчивость к напряженной деятельности. The use of physical exercises of rational intensity and duration increases the mental performance of students and their adaptation to studying at a higher educational institution, has a positive effect on mental processes, and also forms mental resistance to strenuous activity.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнецяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вихователіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійно-прикладна фізична підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізичне навантаженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectуспішність студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие воспитателиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессионально-прикладная физическая подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая нагрузкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectуспешность студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture educatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessionally applied physical traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent successuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботи-
dc.subjectстуденческие работы-
dc.subjectstudent work-
dc.titleРізниця професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх вихователів в зарубіжних країнахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРазница профессионально-прикладной физической подготовки будущих воспитателей в зарубежных странахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe difference in professionally applied physical training of future educators in foreign countriesuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Копин К. М., Спузяк В. Б.pdf435.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.